black-and-white-creative-desk-pen

ปลายปีหน้าย่านบางนามีโรงพยาบาลเพิ่ม

สำนักข่าวเดลินิวส์

 

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยว่า จากนโยบายการขยายการบริการทางด้านการแพทย์ พยาบาล และจัดบริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่  4 มุมเมือง โดยที่ผ่านมา กทม.ได้พยายามจัดหาพื้นที่เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลในสังกัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้บริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง โดยการขยายพื้นที่โรงพยาบาล  4 มุมเมืองนั้น ขณะนี้  ได้ก่อสร้าง เพิ่มเติมคือ

1.โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ซึ่งเปิดให้บริการประชาชนเบื้องต้นในรูปแบบอาคารผู้ป่วยนอก (โอพีดี) และอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงพยาบาลในส่วนอื่นๆแบบเต็มรูปแบบ

2.โรงพยาบาลคลองสามวา เปิดให้บริการตรวจรักษาประชาชนแบบโอพีดีเช่นกันและอยู่ระหว่างการออกแบบ จัดสรรงบประมาณก่อสร้างโรงพยาบาลในส่วนอื่นๆ  ต่อไป  ส่วน ต่อไปคือจะก่อสร้างโรงพยาบาลบางนา เพื่อให้บริการประชาชนกลุ่มกรุงเทพฯใต้ และพื้นที่โดยรอบ เพราะถือถือเป็นจุดที่ไม่มีโรงพยาบาลของรัฐเพียงพอ     หากกทม.สามารถเพิ่มโรงพยาบาลขึ้น  ประชาขนในพื้นที่เขตบางนา เขตพระโขนง และพื้นที่ใกล้เคียง  จะได้รับบริการที่สะดวกขึ้น 

 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบก่อสร้าง และจะเริ่ม หาผู้รับเหมาในต้นปี2561นี้ โดยกทม.วางแนวทางการเปิดโรงพยาบาลบางนาให้ประชาขนใช้บริการได้เบื้องต้น ภายในปลายปี 2561

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก : https://www.dailynews.co.th/bangkok/617592

#อาวุโสโซไซตี้ #คนสูงอายุ #สูงวัย #อาวุโส

Follow Line@: @happyseniorclub หรือ http://bit.ly/2j0bymq
Follow Facebook: http://bit.ly/2jzRPy1
WebSite: www.awusosociety.com

AWUSO SOCIETY - THAILAND

+66 81 969 5665

Bangkok, Thailand

©2017 AWUSO SOCIETY BY HAPPY SENIOR CLUB (THAILAND)