ความเสี่ยงของเงินกองทุนหลังเกษียณอายุ

ความเสี่ยงของเงินกองทุนหลังเกษียณอายุ

เมื่อพูดถึงเรื่องเกษียณ หลายๆท่านอาจจะรู้สึกใจหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เคยมีหน้าที่การงานในตำแหน่งใหญ่โต ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ หรือ พนักงานเอกชนระดับบริหาร เพราะวันที่ท่านเกษียณ สิ่งต่างๆที่ท่านเคยได้เคยมีจะหายไปในบัดดล เช่น ห้องทำงานที่ใหญ่โต รถประจำตำแหน่ง เลขานุการประจำตัว คนขับรถ และรวมถึงบริวารอีกมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “อำนาจ” ที่เคยมี บางท่านอาจจะเคยอนุมัติโครงการมูลค่าร้อยล้าน พันล้านได้ด้วยการแค่สะบัดลายเซ็นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การเกษียณก็มีแง่มุมที่ดีเช่นกัน

การเกษียณจากงานประจำ อาจเป็นก้าวเริ่มต้นของการผจญภัยใหม่ๆในชีวิต หลายๆท่านอาจใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการทำตามความฝันที่เคยฝันไว้ ไม่ว่าการเป็นอาสาสมัคร การท่องเที่ยว เริ่มต้นธุรกิจใหม่ หรือสิ่งอื่นๆก็ตาม แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือการเตรียมเงินไว้ให้พอใช้ตลอดช่วงเวลาหลังเกษียณอายุ เพราะหลังเกษียณอายุแล้วผู้เกษียณจะเผชิญความเสี่ยงด้านการเงินต่างๆ ดังนี้

ภาวะเงินเฟ้อ หลายๆท่านที่เป็นข้าราชการบำนาญอาจจะสบายใจได้ระดับหนึ่งว่ามีบำนาญใช้ไปตลอดชีวิต แต่ต้องอย่าลืมว่าเงินบำนาญนั้นไม่ได้ปรับตามภาวะเงินเฟ้อ ทำให้มูลค่าของเงินบำนาญที่ท่านได้รับในแต่ละเดือนนั้นมีค่าลดลงทุกปี ราคาสินค้าจะปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะเงินเฟ้อ ดังนั้นยิ่งเวลานานเท่าไหร่ เงินเฟ้อจะมีผลต่อเงินเกษียณอายุของท่านมากขึ้นเท่านั้น ส่วนท่านที่มีเงินกองทุนเกษียณเป็นเงินก้อน ต้องใส่ใจว่าผลตอบแทนของท่านควรจะชนะอัตราเงินเฟ้อด้วยเช่นกัน มิฉะนั้นมูลค่าเงินกองทุนของท่านจะด้อยค่าลงไปเรื่อยๆในระยะยาวตามอัตราเงินเฟ้อ

ผลตอบแทนจากเงินกองทุนเกษียณที่มีความผันผวน หลายๆท่านอาจมีเงินก้อนที่สะสมไว้เป็นกองทุนเกษียณอายุ ซึ่งอาจจะกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวม ตราสารหนี้ ตราสารทุน อสังหาริมทรัพย์ หากเป็นไปได้เราคงคาดหวังที่จะใช้เฉพาะดอกผลจากเงินทุนก้อนนี้ แต่ต้องอย่าลืมว่าผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็น ค่าเช่า ดอกเบี้ย เงินปันผล ไม่ได้คงที่ไปตลอด มีการขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจ ดังนั้นหากช่วงภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ผลตอบแทนที่เราได้อาจไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในช่วงนั้นๆ ทำให้เราอาจต้องนำเงินต้นมาใช้ด้วย ทำให้ระยะยาวเงินต้นจะหดหายลงและอาจหมดได้ในที่สุด​

ค่ารักษาพยาบาลที่ปรับตัวสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายเรื่องค่ารักษาพยาบาลเป็นค่าใช้จ่ายที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้ เพราะธรรมชาติของคนเรา มีเกิด แก่ เจ็บ และ ตาย ช่วงเจ็บไข้ได้ป่วย ก็ต้องดูแลรักษาตนเอง โดยเฉพาะในช่วง 5 ปีสุดท้ายก่อนเสียชีวิต ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะมีสัดส่วนสูงถึง 95% ของค่ารักษาพยาบาลตลอดทั้งชีวิต ดังนั้นยิ่งเรามีอายุที่ยืนยาว เราจึงต้องเตรียมค่าใช้จ่ายก้อนนี้ไว้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อไปในอนาคตด้วย

อายุขัยที่ยาวนานเกินคาด ทุกคนรู้วันเกิดแต่ไม่มีใครรู้วันตาย หนึ่งในข้อผิดพลาดของคนไทยในการวางแผนเกษียณ คือ การคาดการณ์อายุขัยไว้น้อยเกินไป จากการเจอเคสต่างๆ ที่เข้ามาปรึกษา หลายๆท่านตั้งเป้าอายุขัยไว้ที่ 70-75 ปี ซึ่ง บางท่านอาจจะบอกว่านี่เป็นอายุขัยเฉลี่ยของคนไทย แต่เราต้องไม่ลืมว่า นี่คืออายุขัยเฉลี่ยของคนไทยในปีพศ.นี้ อย่าลืมว่าอายุขัยเฉลี่ยของคนไทย เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกๆปี ซึ่งต่อไปอายุขัยของคนไทยอาจมีค่าเฉลี่ยที่ 85-90 ปี เพราะเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ดีขึ้น รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หากไปดูประเทศที่พัฒนาแล้ว จะเห็นว่าแนวโน้มอายุขัยเฉลี่ยจะยืนยาวกว่าประเทศด้อยพัฒนา

นี่คือการบ้านสำหรับผู้เกษียณแล้ว ว่าจะบริหารเงินเกษียณของตนเองอย่างไร ให้สามารถสู้กับความเสี่ยงข้างต้นเหล่านี้ และสามารถมีเงินใช้ไปตลอดอายุของท่าน ขอให้มีความสุขหลังเกษียณกันทุกท่าน

ขอบคุณแหล่งข้อมูล

วรพจน์ เกตุอร่าม, CFP®

นักวางแผนการเงิน (Certified Financial Planner)

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (Thai Financial Planner Association)

Please follow and like us:

ช่องทางติดต่อเรา