ezgif.com-gif-maker (2)

เกษียณแล้วใช้เงินได้เท่าไหร่

วันก่อนนี้ผมได้ฟังรายการวิทยุรายการหนึ่ง มีผู้ฟังท่านหนึ่งฝากคำถามให้วิทยากรไว้ว่าอีก 1 ปีข้างหน้าจะเกษียณอายุแล้ว ปัจจุบันมีเงินเก็บ 20 ล้านบาท อยากถามว่าจะใช้เงินได้มากเท่าไหร่ และนานแค่ไหน เชื่อว่าหลายๆท่านที่จะเกษียณอายุแล้วก็อาจจะมีข้อกังวลแบบนี้เช่นกัน

เราจึงต้องมีการบริหารเงินช่วงหลังเกษียณอายุ หรือที่เรียกว่า Post Retirement Financial Planning เพื่อให้เราสบายใจได้ว่าเราจะมีเงินใช้ไปตลอดชีวิต หลายๆท่านอาจคิดว่า โหย.. มีเงินตั้ง 20 ล้านบาท ไม่เห็นต้องกังวลอะไรแล้วเลย ใช้จ่ายได้สบายๆตลอดชีวิตแน่ๆ แต่อย่างไรก็ตามถ้าเราไม่ระมัดระวังการใช้จ่ายเราอาจใช้เงินก้อนนี้หมดก่อนที่เราจะเสียชีวิต หรือ อาจต้องมาลดระดับมาตรฐานการใช้ชีวิตตอนอายุมากๆก็เป็นได้ แต่ถ้าเรากระเหม็ดกระแหม่มากเกินไป เราก็อาจไม่ได้ใช้เงินสมตามฐานะที่ควรจะเป็น ด้วยการมีเงินเก็บได้มากขนาดนี้ ผมก็เชื่อได้ว่ามาตรฐานการครองชีพของผู้ฟังท่านนี้คงไม่ได้แย่มากนัก หากไปจำกัดจำเขี่ยการใช้จ่ายมากเกินไป ชีวิตหลังเกษียณก็อาจจะไม่มีความสุขเช่นกัน

เราลองมาดูกันนะครับว่าท่านผู้ฟังท่านนี้จะใช้เงินก้อนนี้ได้มากแค่ไหน และนานแค่ไหน เนื่องจากไม่มีข้อมูลมากนัก ดังนั้นผมจะใช้สมมติฐานอย่างระมัดระวัง เช่น ผู้ฟังท่านนี้ไม่มีความชำนาญด้านการลงทุนด้วยตัวเอง และไม่ชอบความเสี่ยง ดังนั้นพอร์ตการลงทุนจะเป็นแบบความเสี่ยงต่ำ

สมมติฐาน

เงินต้น 20 ล้านบาท

ผลตอบแทนจากการลงทุน 4% หลังหักภาษี

เงินเฟ้อ 3% (ต้องใช้จ่ายเงินมากขึ้นปีละ 3% ไปจนตลอดอายุขัย)

เงินก้อนนี้เป็นเงินส่วนตัว ไม่ต้องทิ้งเป็นมรดกไว้ให้ทายาท

หากผู้ฟังท่านนี้ต้องการใช้จ่ายเงินเดือนละ 50,000 บาท หรือปีละ 600,000 บาท และใช้เพิ่มขึ้นทุกปีด้วยอัตราเงินเฟ้อ 3% ไปจนตลอดอายุขัย เช่น ปีแรกของการเกษียณใช้เงิน 600,000 บาท ปีต่อไปต้องใช้เงิน 618,000 บาท เพื่อรักษามาตรฐานการครองชีพให้เท่าเดิม (จำนวนเงินที่ใช้เพิ่มขึ้นมาจากอัตราเงินเฟ้อตามสมมติฐานข้างต้น)

ดังนั้นเงินก้อนนี้ก็จะสามารถใช้ได้นานถึง 40 ปี

แต่หากว่าต้องการใช้จ่ายเพิ่มเป็นเดือนละ 100,000 บาท หรือปีละ 1,200,000 บาท เงินก้อนนี้จะสามารถใช้เงินได้นานแค่ 18 ปี (จำนวนเงินปีต่อๆไปเพิ่มตามอัตราเงินเฟ้อเช่นเดียวกัน)

ขณะเดียวกัน เราต้องคำนึงถึงปัจจัยอีกปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ปัจจัยนั้นคือ อายุขัยของเราที่คาดการณ์ไว้ เช่น หากผู้ฟังท่านนี้เกษียณเมื่ออายุ 60 ปี และคาดว่าจะมีอายุขัยถึง 85 ปี (อายุขัยเฉลี่ยคนไทยปัจจุบัน เพศชาย 75 ปี และเพศหญิงอยู่ที่ 80 ปี โดยอายุขัยเฉลี่ยของคนไทยจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต) นั่นแสดงว่าท่านผู้นี้คาดการณ์จะมีอายุในช่วงเกษียณนานถึง 25 ปี

เมื่อพิจารณาจาก 2 ปัจจัยข้างต้นแล้ว ผู้ฟังท่านนี้อาจใช้จ่ายได้ระหว่าง 50,000 บาท แต่ไม่ถึง 100,000 บาทต่อเดือน เพราะหากใช้จ่ายถึง 100,000 บาท เงินก้อนนี้จะหมดลงก่อนจะสิ้นอายุขัย (ถ้าใช้เดือนละ 100,000 บาท เงินจะหมดลงตอนอายุ 78 ปี ในขณะที่อายุขัยคาดการณ์ไว้ที่ 85 ปี)

ซึ่งถ้าคำนวณใหม่ให้ใช้เงินได้จนถึงอายุ 85 ปี ตามอายุขัยที่คาดการณ์ไว้ ก็จะใช้เงินได้เดือนละไม่เกิน 75,000 บาท โดยที่ต้องได้ผลตอบแทนปีละ 4% และมีอัตราเงินเฟ้อไม่เกิน 3% ต่อปี

ตัวอย่างพอร์ตการลงทุนหลังเกษียณ

*ประมาณการผลตอบแทน รวมเงินปันผลและกำไรจากส่วนต่างราคา และเป็นผลตอบแทนหลังหักภาษีแล้ว

จะเห็นได้ว่าจำนวนเงินที่ใช้จ่ายเงินหลังเกษียณ 50,000 – 75,000 บาทต่อเดือน สำหรับชีวิตในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพ ก็อาจจะไม่ได้หรูหราอะไรมากมายนัก จะใช้จ่ายแบบนึกอยากจะใช้อะไรก็ใช้ อยากไปท่องเที่ยวต่างประเทศ อยากช้อปปิ้งของแบรนด์เนม ก็อาจจะทำได้ไม่เต็มที่นัก  แต่อย่างไรก็ตามด้วยจำนวนเงินนี้ก็สามารถมีชีวิตที่สุขสบายได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ

อย่างไรก็ตามการวางแผนนี้ยังไม่ได้คำนึงถึง ค่ารักษาพยาบาลในช่วงสุดท้ายของชีวิต ซึ่งจะมีมากถึง 90-95% ของค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลตลอดชีวิต ดังนั้นคำแนะนำเพิ่มเติม ท่านผู้ฟังท่านนี้จึงควรมีสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาลให้เพียงพอ ด้วยการซื้อประกันสุขภาพ  หรือกันเงินก้อนส่วนหนึ่งไว้เป็นค่ารักษาพยาบาลไว้จะได้ไม่ต้องกังวลเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย หรือต้องเป็นภาระกับลูกหลาน

สำหรับท่านที่สงสัยว่าแล้วจะหาผลตอบแทนให้ได้ 4% ต่อปี จะลงทุนอย่างไร ผมทำตัวอย่างไว้ให้ดูตามตารางข้างต้นแล้วนะครับ โดยแบ่งเงินก้อนเป็นสัดส่วนดังนี้คือ หุ้น 20% ตราสารหนี้ 30% อสังหาริมทรัพย์ 30% และเงินฝากธนาคาร หรือ กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น (Money Market) 20% หากได้ผลตอบแทนตามที่คาดไว้ ผลตอบแทนทั้งพอร์ตการลงทุนจะอยู่ทีประมาณ 4% ต่อปี

สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีเงินใช้ในช่วงเกษียณอย่างเพียงพอ ตลอดไป นะครับ

ขอบคุณแหล่งข้อมูล

วรพจน์ เกตุอร่าม, CFP®

นักวางแผนการเงิน (Certified Financial Planner)

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (Thai Financial Planner Association)

Please follow and like us:

ช่องทางติดต่อเรา