ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข

การใช้ชีวิตให้สนุกไม่ได้จำกัดอยู่แค่วัยหนุ่มสาว เพราะรุ่นใหญ่อย่างเราๆ ก็สามารถใช้ชีวิตให้สนุกและมีความสุขในรูปแบบของตนเองได้ ดังนี้

ยอมรับ ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง

สิ่งสำคัญที่สุดเมื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ คือการยอมรับ และปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  และสภาพความเป็นอยู่ของตนเอง โดยเริ่มจากการปรับใจของตนเองให้ได้

ใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกาย

อย่างที่ทราบกันดีว่า เมื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ ความเสื่อมถอยของร่างกายก็เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมชาติ ดังนั้นรุ่นใหญ่ควรใส่ใจดูแลสุขภาพ โดยการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ หลีกเลี่ยงอาหารหรือเครื่องดื่มต่างๆ ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคเรื้อรัง ออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของตนเองอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ หมั่นไปตรวจร่างกายประจำปีอย่างสม่ำเสมอ ระมัดระวังและป้องกันไม่ให้ตนเองเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ 

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์


รุ่นใหญ่ควรหากิจกรรมต่างๆ การทำงานอดิเรกต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัยและสภาพร่างกายของตนเอง เช่น การปลูกต้นไม้  การสวดมนต์ การเขียนหนังสือ การอ่านหนังสือ เล่นเกมบริหารสมอง  หรือประกอบอาชีพหลังเกษียณ เพื่อคลายเหงา เกิดความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ มีความสุข สร้างรายได้เพิ่มขึ้น  รวมถึงการท่องโลกโเชียลเข้าเว็บไซต์อ่านข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง  

ทำจิตใจให้แจ่มใส

สุขภาพจิตดีถือว่ามีชัยไปกว่าขึ้น ด้วยการปรับมุมมองเปลี่ยนความคิด ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แล้วใช้ช่วงชีวิตที่เหลืออย่างมีความสุข หมั่นสร้างบรรยากาศที่ทำให้เกิดอารมณ์ขัน ไม่เครียด 

iShield ยืดเวลาแห่งความสุข ไม่หยุดไปกับโรคร้าย

นอกจากออกแบบการใช้ชีวิตให้สนุกและมีความสุขในทุกๆ วันแล้ว การวางแผนเพื่อรับมือกับโรคร้ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเป็นสิ่งสำคัญ เพราะไม่เพียงรุ่นใหญ่ต้องต่อสู้กับความเจ็บปวดทางด้านร่างกายเท่านั้น ค่ารักษาพยาบาลที่สูงก็สร้างปัญหาให้ตนเองและครอบครัวเช่นกัน

 

iShield แบบประกันคุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรงตลอดชีพ จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่จะช่วยปกป้องความสุขของคุณและครอบครัวจากภัยโรคร้ายแรง วางแผนรับมือตั้งแต่วันนี้ อย่าปล่อยให้โรคร้ายแรงทำลายชีวิตคุณ

การเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านร่างกาย เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก รุ่นใหญ่ควรยอมรับและปรับตัวอยู่กับปัจจุบันในทุกๆวันอย่างมีความสุข ด้วยการทำจิตใจให้แจ่มใส หมั่นทำกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเองเพื่อให้รู้สึกมีความภาคภูมิใจ และให้ความสำคัญในการวางแผนเพื่อรับมือกับโรคร้ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อลดความกังวลและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/qJczhK หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1159

#อาวุโสโซไซตี้  #เพื่อนที่รู้ใจของรุ่นใหญ่ตัวจริง #YourLifeYourChoice #ชีวิตที่คุณเลือกได้

 

Follow Line@: @happyseniorclub หรือ http://bit.ly/2j0bymq

Follow Facebook: http://bit.ly/2jzRPy1

WebSite: www.awusosociety.com

AWUSO SOCIETY - THAILAND

+66 81 969 5665

Bangkok, Thailand

©2017 AWUSO SOCIETY BY HAPPY SENIOR CLUB (THAILAND)