black-and-white-creative-desk-pen

ปรับลุค ปลุกความสมาร์ท

เมื่ออายุมากขึ้น คนเรามักจะประสบภาวะหลังค่อม (Kyphosis) ซึ่งเป็นความผิดปกติที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ประมาณร้อยละ 20-40 ของผู้สูงอายุทั้งหมด เกิดจากหลายปัจจัย อย่างแรกคือความเสื่อมตามธรรมชาติ เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายจะเสื่อมลงเรื่อยๆ โดยเมื่ออายุ 30 ปี ความสูงของเราจะลดลงครึ่งนิ้วทุกๆ 10 ปี ซึ่งเกิดจากความเสื่อมของกระดูกสันหลัง ทั้งกระดูกพรุน และหมอนรองกระดูก

ซึ่งผู้สูงอายุสามารถชะลอภาวะหลังค่อมนี้ได้ โดยหยุดพฤติกรรมที่เป็นตัวเร่งให้หลังค่อมมากขึ้น ดังนี้

+หลีกเลี่ยงการนั่งในอิริยาบถเดิมๆ

หลีกเลี่ยงการนั่งในอิริยาบถเดิมๆ นานๆ ซึ่งจะทำให้หลังรับน้ำหนักเป็นเวลานาน ส่งผลให้หลังของเราค่อมเร็วขึ้น ดังนั้นผู้สูงวัยควรปรับเปลี่ยนอิริยาบถทุกๆ 45 นาที

+หลีกเลี่ยงท่านั่งที่ผิด

ผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงท่านั่งที่ผิด อย่างเช่น นั่งไถตัว นั่งไม่เต็มก้น นั่งเท้าไม่ติดพื้น หรือหลังและคอยื่นไปทางด้านหน้า ส่งผลให้หลังค่อมยิ่งขึ้น ผู้สูงอายุควรนั่งให้เต็มก้น และหลังตรงคอไม่ยื่นไปข้างหน้า

+ใช้หมอนหนุนบริเวณพนักพิง

เกาอี้บางตัวอาจดีไซน์ที่นั่งมาไม่เหมาะสมกับการนั่ง ผู้สูงวัยอาจใช้หมอนหนุนบริเวณพนักพิงก็จะทำให้นั่งสบายขึ้น อีกทั้งควรปรับระยะห่างระหว่างโต๊ะกับเก้าอี้ให้เหมาะสมอีกด้วย

+ปรับท่ายืนให้ถูกต้อง

ผู้สูงอายุสามารถปรับท่ายืนที่ถูกต้องได้โดยการยืนชิดกำแพง จากนั้นปรับหัวไหล่และท้ายทอยให้ชิดกำแพง ซึ่งขอดีของการมีท่ายืนที่ถูกต้องก็จะทำให้ผู้สูงอายุมีบุคลิกภาพที่ดี  อีกทั้งการที่เรายืนหลังตรง จะทำให้น้ำหนักที่ลงมาที่กระดูกสันหลังจะน้อยลง ความเสื่อมของกระดูกสันหลังก็จะช้าลงด้วย

+ปรับท่ายกของให้ถูกต้อง

อีกหนึ่งพฤติกรรมที่ทำให้มีภาวะหลังค่อม ซึ่งการโน้มตัวไปยกของ จะทำให้น้ำหนักลงไปที่กระดูกสันหลัง การยกของที่ถูกต้องก็จะช่วยให้หลังผู้สูงวัยรับน้ำหนักได้น้อยลง โดยวิธียกของที่ถูกต้องคือย่อเข่าหลังตรง ยกสิ่งของชิดตัว น้ำหนักส่วนใหญ่ก็จะไปลงที่ขานั่งเอง

นอกจากหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเร่งให้เกิดภาวะหลังค่อมแล้ว ผู้สูงวัยควรออกกำลังกายเพื่อป้องกันกล้ามเนื้อด้านหน้าหดสั้น กล้ามเนื้อด้านหลังอ่อนแรง เพราะฉะนั้นท่าออกกำลังกายที่จะช่วยยืดกล้ามเนื้อขึ้น และท่าออกกำลังกายที่ช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อหลังได้แก่ท่ายืดเหยียดหน้าอก และท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อหน้าท้อง ท่าบริหารหลัง ทั้งนี้ควรยืดเหยียดและออกกำลังกายหลังอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้หลังแข็งแรงมากขึ้น ส่งผลให้ผู้สูงวัยมีบุคลิกภาพที่ดีอีกด้วย 

ขอบคุณแหล่งข้อมูล Mahidol Channel

#อาวุโสโซไซตี้ #คนสูงอายุ #สูงวัย #สุขภาพคนสูงอายุ #อาวุโส

 

Follow Line@: @happyseniorclub หรือ http://bit.ly/2j0bymq

Follow Facebook: http://bit.ly/2jzRPy1

WebSite: www.awusosociety.com

AWUSO SOCIETY - THAILAND

+66 81 969 5665

Bangkok, Thailand

©2017 AWUSO SOCIETY BY HAPPY SENIOR CLUB (THAILAND)