black-and-white-creative-desk-pen

เวียนเทียน ไหว้พระ – วิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา  เป็นวันคล้ายวันประสูติ  ตรัสรู้  ปรินิพพาน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6  ซึ่งคำว่า วิสาขบูชา ย่อมาจาก "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" ดังนั้น วิสาขบูชา จึงหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6  สำหรับกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติในวันวิสาขบูชาได้แก่ ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เป็นต้น

วันนี้เราได้รวบรวมสถานที่จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา นิทรรศการ พิธีทำบุญตักบาตร เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 มาแนะนำให้รุ่นใหญ่ได้ไปร่วมกิจกรรมอันดีงามเพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตกันค่ะ

1.บริเวณพุทธมณฑล จ.นครปฐม

เป็นสถานที่จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก  ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 24-30 พฤษภาคม จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับประชาชนทั่วไป ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมปฏิบัติธรรมทั้งฝ่าย พระสงฆ์ และฆราวาส  พิธีทำบุญตักบาตรให้ทานรักษาศีล ฟังธรรม สนทนาธรรม เป็นต้น

ซึ่งในวันอาทิตย์ที่  27 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป จะมีพิธีธรรมยาตรา การเวียนเทียนรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล ร่วมกันของผู้ที่มีจิตเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมน่าสนใจอีกมากมายที่เหล่าพุทธศาสนิกชนห้ามพลาด เช่น การปลูกต้นไม้ 2,500 ต้น กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล กิจกรรมทำความดีจิตอาสา Big Cleaning day

ที่ตั้ง:  ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตัดกับ ถ.อุทยาน ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
เว็บไซต์: www.onab.go.th/en/

2.งาน “สัปดาห์วิสาขบูชา – อัฏฐมีบูชา” เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ

จัดขึ้น ณ มหาวิหารวชิรธรรม พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล ภายในบริเวณนครริมขอบฟ้า เมืองโบราณ สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน  โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานฟรี (เฉพาะเขต Free Zone) ตั้งแต่เวลา 16.00 – 21.00 น. ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่สำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชน ณ พระธาตุบังพวน


ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐาน ในโอกาสสมโภชพุทธชยันตี เมื่อปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา และในวันที่ 29 พฤษภาคม ได้จัดให้มีพิธีเวียนเทียน รุ่นใหญ่ท่านใดสนใจสามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้

 

ที่ตั้ง: ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

เว็บไซต์: www.facebook.com/muangborantheancientcity/
สิ่งอำนวยความสะดวก: มีรถกอล์ฟรับส่ง

3.เทศกาลวิสาขบูชาโลก ณ ลานคนเมือง กรุงเทพ

กรุงเทพมหานคร  ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย  จัดงานเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการทำนุบำรุง ส่งเสริม และเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในด้านวิชาการและการปฏิบัติไปสู่ชาวโลก  รวมทั้งเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  อีกทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา  

 

กิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย วันศุกร์ที่ 25  พฤษภาคม 2561 เวลา  07.45 น.จะมีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมมหาราชวัง เข้าสู่ลานคนเมือง เวลา 10.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระราชกุศลฯ ณ พลับพลาพิธี ลานคนเมือง  เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงาน ณ พลับพลาพิธี ลานคนเมือง  โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  ข้าราชการ ลูกจ้างและประชาชน ร่วมรับเสด็จฯ

ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น การเทศน์มหาชาติวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร การสักการะพระพุทธรูปสำคัญ 9  ประเทศ อาเซียน  กิจกรรมอภิปรายถ่ายทอดเสียงวิชาการ  ทางพระพุทธศาสนา การแสดงส่งเสริมพระพุทธศาสนา (ธรรมะบันเทิง) นิทรรศการส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย การจำหน่ายหนังสือธรรมะ เป็นต้น

4.วิสาขบูชา ไหว้พระฝั่งธนบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ร่วมกับ ขสมก. จัดรถเวียน ไหว้พระฟรี ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม- 3 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น. กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเที่ยวเมืองไทยใครๆก็เที่ยวได้ ของ ททท.เพื่อสร้างโอกาสและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นสวัสดิการสังคม

โดยรถจะวิ่งให้บริการเส้นทาง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ถนนราชดำเนิน – สะพานพระปิ่นเกล้า- วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร – วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร – วัดหงษ์รัตนารามราชวรวิหาร – วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร – วัดประยุรวงศาสาวาสวรวิหาร – วัดพิชยญาติการามวรวิหาร – สะพานพระปกเกล้า – ถนนราชดำเนิน – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สามารถขึ้นรถเวียนได้ที่ เกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

กิจกรรมต่างๆ ที่แนะนำมีทั้งช่วงกลางวันและช่วงหัวค่ำ รุ่นใหญ่ควรเลือกเวลาและสถานที่ให้เหมาะสม โดยคำนึงถึงสุขภาพของตนเอง อาจจะเลือกสถานที่ใกล้บ้าน ใช้เวลาเดินทางไม่นานนักจะได้ไม่เกิดอาการเมื่อยล้า สิ่งสำคัญคือหลังจากเติมพลังบุญด้วยการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี อย่าลืมเติมกำลังชีวิตด้วยการทำจิตใจให้สดใสเบิกบานกันด้วยนะคะ

ขอบคุณแหล่งข้อมูล

www.facebook/TAT Bangkok, www.prbangkok.com/index.php/2017-06-19-08-10-41/2017-06-19-08-02-17/4401-25-29-61, www.dhammathai.org/day/visaka.php, www.onab.go.th/en/

#อาวุโสโซไซตี้  #เพื่อนที่รู้ใจของรุ่นใหญ่ตัวจริง

 

Follow Line@: @happyseniorclub หรือ http://bit.ly/2j0bymq

Follow Facebook: http://bit.ly/2jzRPy1

WebSite: www.awusosociety.com

AWUSO SOCIETY - THAILAND

+66 81 969 5665

Bangkok, Thailand

©2017 AWUSO SOCIETY BY HAPPY SENIOR CLUB (THAILAND)