S__52060417.jpg

อาวุโส โซไซตี้  ร่วมเสวนาเรื่อง "เจาะลึก พฤติกรรมการกิน เที่ยว ของวัยเก๋า” ในงาน InterCare Asia 2019

คุณ ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ จาก อาวุโส โซไซตี้  ร่วมเสวนาเรื่อง "เจาะลึก พฤติกรรมการกิน เที่ยว ของวัยเก๋า” ในงาน InterCare Asia 2019 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ศูนย์การประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

#อาวุโสโซไซตี้
#เพื่อนที่รู้ใจของรุ่นใหญ่ตัวจริง

ช่องทางติดต่อเรา

Line : http://bit.ly/2j0bymq หรือ @happyseniorclub

Facebook : http://bit.ly/2jzRPy1 หรือ อาวุโส โซไซตี้

WebSite   : www.awusosociety.com

Call Center : 081 969 5665

AWUSO SOCIETY - THAILAND

+66 81 969 5665

Bangkok, Thailand

©2017 AWUSO SOCIETY BY HAPPY SENIOR CLUB (THAILAND)