S__74932244.jpg

ไทยพุทธ-มุสลิมปลื้ม วัดศาลาปูนฯ ช่วยบรรเทาทุกข์ เจ้าอาวาสตื่นทอดไข่ทำอาหารชุดแจกกว่า 3 พันคนทุกวัน

ระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา ถือเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของชาวไทยและชาวโลก จากเหตุการณ์เชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 ที่ส่งผลโดยตรงต่อภาคธุรกิจทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะกับประชาชนรากหญ้า

พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูน จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า หลังจากที่มีพระดำริของ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้วัดที่มีศักยภาพจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากลำบาก ในสถานการณ์โรคระบาด (COVID-19) วัดศาลาปูนวรวิหาร เป็น 1 ในวัดที่น้อมนำพระราชดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มาปฎิบัติเพื่อช่วยเหลือทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมที่อาศัยอยู่ในจังหวัด

โดยทางวัดจัดให้มีการให้ความรู้ แจกหน้ากากอนามัย การตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย  การฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค  และการทำอาหารที่ถูกหลักอนามัย มาตั้งแต่ปลายเดือน มีนาคมที่ผ่านมา โดยแจกวันละ 1 ครั้ง เวลา 15.00 น. และคาดว่าจะแจกไปเรื่อยๆ จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และเนื่องจากมีประชาชนเดือดร้อนจำนวนมาก ทางวัดฯจึงได้ขยายการแจกจ่ายไปยังศูนย์ให้การช่วยเหลือฯ อีก 5 ศูนย์ที่กระจายตัวอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

"วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่างแท้จริง สิ่งที่คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ทำ ถือเป็นการต่อยอดพระดำริออกไป คือ การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ตกทุกข์ได้ยาก  ทางวัดศาลาปูนต้องขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ได้รวมพลังลงพื้นที่จริงๆ ได้มาแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง 


อยากให้พี่น้องประชาชนตระหนักว่า เมื่อเกิดวิกฤตเช่นนี้ เราจะต้องรักษาระเบียบปฎิบัติต่างๆ จนกว่าวิกฤตนี้จะผ่านพ้นไป


ต้องประคับประคองชีวิตไปให้ได้ คนไทยเราต้องรักกันเหมือนพี่เหมือนน้อง เราต้องรักสามัคคีกัน แม้ไม่ใช่จากสายเลือด แต่เรามีสายใยรัก ที่ผูกพันแก่กันและกัน  เมื่อเราร่วมมือร่วมใจฝ่าฟันวิกฤตเหล่านี้ให้ผ่านพ้นไปเราก็จะอยู่กันได้อย่างมีความสุข"

#อาวุโสโซไซตี้
#เพื่อนที่รู้ใจของรุ่นใหญ่ตัวจริง

ช่องทางติดต่อเรา

Line : http://bit.ly/2j0bymq หรือ @happyseniorclub

Facebook : http://bit.ly/2jzRPy1 หรือ อาวุโส โซไซตี้

WebSite   : www.awusosociety.com

Call Center : 081 969 5665

AWUSO SOCIETY - THAILAND

+66 81 969 5665

Bangkok, Thailand

©2017 AWUSO SOCIETY BY HAPPY SENIOR CLUB (THAILAND)