รับประทานอย่างไร ให้ห่างไกลโรคกระดูก

ทานอย่างไร ให้ห่างไกลโรคกระดูก

ภาวะโรคกระดูก ถึงแม้จะมีสาเหตุหลักมาจากความเสื่อมของเนื้อเยื่อต่างๆ ตามธรรมชาติ อย่างไรก็ตามหากผู้สูงอายุใส่ใจ รวมถึงดูแลตนเอง ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ก็จะช่วยป้องกันและชะลอภาวะดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพอีกด้วย