ขมิบช่องคลอด ป้องกัน “ปัสสาวะเล็ดราด”

ขมิบช่องคลอด ป้องกัน“ปัสสาวะเล็ดราด”

กลั้นปัสสาวะไม่ได้ในผู้ใหญ่ ส่วนมากเกิดจากความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะซึ่งอาจติดเชื้อ ความผิดปกติของต่อมลูกหมาก หรือความผิดปกติของเส้นประสาทที่มีหน้าที่ควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะ