กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ทำอย่างไรดี?

urinary incontinence

อีกหนึ่งปัญหาที่มักสร้างความกังวลใจให้รุ่นใหญ่ โดยเฉพาะเวลาที่ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน คืออาการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ (urinary incontinence) สาเหตุสำคัญมาจากอายุที่เพิ่มขึ้น ทำให้ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบที่เกี่ยวข้องเสื่อมถอยลง โดยผู้สูงอายุหญิงจะประสบปัญหานี้มากกว่าผู้สูงอายุชายถึงสองเท่า แต่เมื่ออายุ 80 ปีขึ้นไป โอกาสจะสูงพอๆ กัน อาการดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น ปัสสาวะที่ราดออกมาอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง เพิ่มโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ถึงแม้จะไม่ได้เป็นอันตรายร้ายแรง แต่ในด้านของสุขภาพจิตอาจทำให้ผู้สูงอายุสึกว่าตนเองไม่ปกติ มีความกังวลว่าผู้อื่นจะได้กลิ่นเหม็นปัสสาวะ รู้สึกเป็นเรื่องน่าอาย วันนี้เรามีข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับสาเหตุ วิธีฝึกการกลั้นปัสสาวะและวิธีปฏิบัติตัว เพื่อรับมือกับภาวะดังกล่าวมาฝากกันค่ะ ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้ (urinary incontinence) คืออะไร คือภาวะที่มีปัสสาวะเล็ดราดออกมาโดยไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะและกลั้นได้ ทั้งด้านปริมาณและความบ่อยของการขับถ่ายปัสสาวะ โดยแบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ 1.ปัสสาวะเล็ด (stress incontinence) มีสาเหตุมาจากตัวหูรูดท่อปัสสาวะหดรัดตัวได้ไม่ดี หรือมีการหย่อนตัวของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน ดังนั้นหากมีความดันในช่องท้องอย่างกะทันหัน เช่น จากการที่ผู้สูง อายุ ไอ จาม หัวเราะ วิ่ง ก้าวขึ้น บันได หรือก้มลงยกของหนักๆ เป็นต้น จะทำให้ความดันในกระเพาะปัสสาวะสูงขึ้น ส่งผลให้หูรูดท่อปัสสาวะไม่สามารถควบคุมการไหลของปัสสาวะได้ 2.ปัสสาวะราด(urge […]