ผอมไปใครว่าดี น้ำหนักตัวลด สัญญาณเตือนภัย ที่สูงวัยต้องระวัง

น้ำหนักตัวลด สัญญาณเตือนที่ต้องระวัง

หากผู้สูงอายุน้ำหนักลดลงมากกว่า 5% ของน้ำหนักตัว ในช่วงเวลา 6-12 เดือน ถือเป็นสัญญาณที่แสดงออกว่าร่างกายกำลังจะมีปัญหา อย่างเช่น ถ้าเดิมหนัก 70 กิโลกรัม แล้วน้ำหนักลดลงเหลือ 66 กิโลกรัมในช่วงเวลา 6 ถึง 12 เดือนเป็นต้น