การกลืน ปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

การกลืน ปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

กลไกในการกลืนจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะช่องปาก ระยะคอหอย และระยะหลอดอาหาร ซึ่งเมื่ออายุมากขึ้นกลไกการกลืนจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ระยะ และมีส่วนสัมพันธ์กับระบบประสาทสั่งการและการควบคุมการหายใจ