การเสริมวิตามินดีเพื่อป้องกันการติดเชื้อในทางเดินหายใจเฉียบพลัน

เมื่อเราพูดถึงการเสริมวิตามินดี เราก็จะนึกถึงแต่ว่า วิตามินดี ช่วยในการดูดซึมของแคลเซียม พอร่างกายเรามีแคลเซียมเพียงพอ ก็จะเป็นการช่วยเรื่องกระดูก ช่วยส่งเสริมโครงสร้างให้แข็งแรง นั้นเอง มีมูลจาก meta-analysis เป็นการนำผลการวิเคราะห์ต่าง ๆ  แล้วจับรวมวิเคราะห์ สรุปเป็นผลเดียว ) พบว่า การเสริมวิตามินดีเพียงอย่างเดียวไม่สามารถลดอุบัติการณ์ของกระดูกสะโพก กระดูกสันหลัง และกระดูกหักที่ตำแหน่งใดๆ ได้นะครับ แต่การให้วิตามินดีขนาด 700-800 IU ต่อวัน ร่วมกับแคลเซียมจะช่วยลดอุบัติการณ์ของกระดูกสะโพก และกระดูกหักที่ตำแหน่งอื่นนอกเหนือจากกระดูกสันหลัง (non-vertebral fracture) ได้ ดังนั้นถ้าหากต้องการจะเสริมวิตามินดี เพื่อช่วยเรื่องกระดูก ช่วยส่งเสริมโครงสร้างให้แข็งแรง เราควรเสริมทั้งวิตามินดีและแคลเซียมครับ สำหรับผู้สูงอายุ ก็จะมีข้อมูลจาก meta-analysis อีกเช่นกัน เค้าพบว่าการให้วิตามินดีขนาด 700 IU ต่อวัน ร่วมกับแคลเซียม 500 มิลลิกรัมต่อวัน สามารถลดการเกิดหกล้มในผู้สูงอายุได้ (หกล้มแล้วกระดูกหัก) นอกจากที่การเสริมวิตามินดีจะส่งผลต่อกระดูกแล้ว การเสริมวิตามินดียังมีผลดีมากกว่านั้นนะครับ นั่นคือ….การช่วยป้องกันการติดเชื้อในทางเดินหายใจเฉียบพลัน นั้นเอง (ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ตอนนี้เลยครับ) อย่างที่บอกเกือบไปครับทุกคนคงไม่นึกถึงผลในด้านนี้ของวิตามินดีหรอกครับ โดยสำหรับผลในด้านการป้องกันการติดเชื้อในทางเดินหายใจเฉียบพลันของวิตามินดี เป็นผลที่ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานของข้อมูล หรือ systematic review and […]