โบกมือลา ปัญหาการทรงตัวในผู้สูงอายุ

โบกมือลา ปัญหาการทรงตัว

เคยสังเกตไหมคะ ว่าคนใกล้ชิดหรือรุ่นใหญ่หลายๆ ท่าน มักมีอาการเซ ขณะเดิน ลุกขึ้น หรือแม้แต่ยืนอยู่เฉยๆ ก็มีอาการทรงตัวไม่อยู่ ไม่สามารถควบคุมหรือรักษาสมดุลของร่ายกายได้ อาการดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือล้มได้ง่าย