เฝ้าระวัง! โรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก

ยุงที่เป็นพาหะนำโรคนี้เรารู้จักกันดีนั่นก็คือ ยุงลาย ที่ชอบอยู่ในแหล่งที่มีน้ำท่วมขังเป็นที่อับชื้น โดยยุงลายเพศเมียจะเป็นตัวนำโรคเนื่องจากยุ่งตัวเมียมีโปรตีนจากเลือดเพื่อสร้างไข่ และออกหากินในเวลากลางวันมากกว่ากลางคืน เพราะฉะนั้นเวลากลางวันจึงเป็นช่วงเวลาที่อันตรายและเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกมากที่สุด