หูดในผู้สูงอายุ เรื่องเล็กน้อยที่ไม่ควรมองข้าม

การรักษาโรคหูด

โรคหูด หนึ่งในโรคผิวหนังที่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง เกิดขึ้นได้กับทุกเพศ ทุกวัย แต่ในผู้สูงอายุนั้นหากเป็นโรคหูด จะเป็นกลุ่มเสี่ยงให้เกิดภาวะแผลติดเชื้อได้ง่าย เนื่องจากภูมิคุ้มกันในคนสูงอายุจะต่ำกว่าคนในวัยอื่น ในบางรายอาจเกิดอาการคันตามตุ่มที่เป็นหูด จนต้องแกะ เกา ทำให้เกิดแผลและเสี่ยงต่อการติดเชื้อบริเวณดังกล่าวได้

รวมทุกเรื่องที่คนเป็นหูด ต้องอ่าน!

โรคหูด

โรคหูด หนึ่งในโรคผิวหนังที่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง เกิดขึ้นได้กับทุกเพศ ทุกวัย แต่ในผู้สูงอายุนั้นหากเป็นโรคหูด จะเป็นกลุ่มเสี่ยงให้เกิดภาวะแผลติดเชื้อได้ง่าย เนื่องจากภูมิคุ้มกันในคนสูงอายุจะต่ำกว่าคนในวัยอื่น ในบางรายอาจเกิดอาการคันตามตุ่มที่เป็นหูด จนต้องแกะ เกา ทำให้เกิดแผลและเสี่ยงต่อการติดเชื้อบริเวณดังกล่าวได้