เรื่องต้องรู้ หลากสาเหตุหลายวิธีในการรักษาโรคเบาหวาน

ตรวจเบาหวาน

โรคเบาหวาน หรือจะเรียกว่า Diabetes Mellitus , DM เป็นโรคที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง ปกติพอเรารับประทานอาหารเข้าไป ร่างกายเราก็จะทำการเปลี่ยนแปลงอาหารทำให้อาหารบางส่วนเปลี่ยนเป็นน้ำตาล แล้วร่างกายก็จะนำน้ำตาลกลับเข้าเซลล์หรือหน่วยเล็กๆของร่างกายโดยอาศัยฮอร์โมนชนิดหนึ่ง ฮอร์โมนนั้นคือ อินซูลิน (insulin) นั้นหมายความว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะไม่มีฮอร์โมนอินซูลินหรือ มีน้อย