การวัดระดับน้ำตาลเองที่บ้าน

ในการรักษาโรคเบาหวานนะครับ เค้าจะมีการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาค่าระดับน้ำตาลในเลือด แพทย์จะได้รู้ว่า ยาที่ให้ไปควบคุมโรคใช้ได้หรือไม่?  อีกอย่างนะครับ เค้าก็จะใช้ค่าตรวจดังกล่าวมาช่วยประเมินภาวะแทรกซ้อนจากโรคได้อีกด้วย การเจาะเลือด กับ โรคเบาหวาน จึงเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกครับ จากที่ได้กล่าวมาว่าผู้เป็นโรคเบาหวานจำเป็นต้องตรวจหาค่าระดับน้ำตาลในเลือด เพราะการรู้ถึงค่าระดับน้ำตาลในเลือดจะได้ช่วยประเมินความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยภาวะอันตรายเฉียบพลันจากเบาหวาน ยกตัวอย่างเช่น ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง , ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ, โรคทางสมอง , โรคทางไต , โรคทางตา ฯลฯ ดังนั้นการมีเครื่องตรวจหาค่าระดับน้ำตาลในเลือดไว้ที่บ้าน หรือพกพาไว้ก็จะดีนะครับ ถือเป็นการรู้ถึงความเสี่ยง รู้ว่าควรทำตัวอย่างไร เมื่อเราตัดสินใจที่จะมีเครื่องตรวจหาค่าระดับน้ำตาลในเลือดแล้ว ก่อนอื่นเราควรมารู้ก่อนว่าอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจหาค่าระดับน้ำตาลในเลือดแบบพกพามีอะไรบ้าง  1 คือ ตัวเครื่อง 2 คือ แผ่นตรวจหรือแถบทดสอบหรือตลับทดสอบ  และ 3 คือ เข็มเจาะเลือด สิ่งที่สำคัญเลย คือ เราจะซื้อเครื่องแบบไหน?  ใช้งานอย่างไร? และต้องดูแลเครื่องหรือทำอย่างไรกับเครื่องรวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ด้วย​ คำแนะนำในการเลือกซื้อเครื่องตรวจหาค่าระดับน้ำตาลในเลือด มีดังนี้ ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก (ไม่ต้องกดโน่น กดนี่ หลายขั้นตอนมากนัก) ดูที่คุณสมบัติของเครื่อง เช่น แบตเตอรี่ที่ใช้มีหน่วยความจํามากในการเก็บข้อมูล มีความเร็วในการแสดงผล(ไม่ต้องรอผลตรวจนานจนเกินไป) ราคาของเครื่องเหมาะสม ราคาของแถบทดสอบหรือตลับทดสอบ ราคาของเข็ม ที่จะต้องซื้อเพิ่ม มีข้อมูลการใช้งานจากผู้ผลิต ข้อควรปฏิบัติ คำแนะนําในการใช้ ข้อควรระวัง การเก็บรักษา (พูดง่าย ๆ ….มันต้องมีคู่มือบรรยายทุกอย่างชัดเจน)  มีการบริการหลังขาย พอเราเลือกซื้อเครื่องมาแล้วเราก็ควรอ่านคู่มือที่ผลิตภัณฑ์แนบมาให้ แค่นี้เราก็จะรู้แล้วว่าเราต้องดูแล – เก็บเครื่องอย่างไร รู้ถึงวิธีการใช้เครื่อง  แต่มีสิ่งหนึ่งที่เราควรรู้ นั่นคือ การเจาะเลือด และ เหตุที่อาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาด​ วิธีการเจาะเลือด​ เริ่มแรกเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดแล้วเช็ดมือให้แห้งก่อน หลังจากนั้นก็ทำการวอร์มนิ้วที่จะเจาะเลือดหรือนวด คลึง นิ้วที่จะเจาะเลือด โดยเราจะเลือกเจาะเลือดที่นิ้วกลางหรือนิ้วนางครับ เลือดจะได้ไหลมาเพียงพอ […]