เผยวิธีการเก็บรักษา “ยา” ให้คงประสิทธิภาพนานที่สุด

วิธีการเก็บรักษา “ยา” ให้คงประสิทธิภาพนานที่สุด

ดังนั้น การเก็บรักษายาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก หากเก็บไม่ถูกวิธียาดังกล่าวอาจจะมีการเสื่อมสภาพก่อนวันหมดอายุได้ ซึ่งมีผลต่อการรักษาโรคและอาจเกิดอันตราย