สำคัญมากรู้ไหม ห้องน้ำที่เหมาะกับชาว สว. ต้องเป็นอย่างไร

ห้องน้ำเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน ที่ต้องให้ความสำคัญตั้งแต่การออกแบบ เนื่องจากเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เสี่ยงต่อการหกล้มจนได้รับบาดเจ็บ เช่น กระดูกหัก แผลฟกช้ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหว รวมทั้งการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้ลำบากยิ่งขึ้น