ดูให้ดี…ใช่ยาแบบเดียวกันหรือเปล่า?

ที่ต้องเตือนแบบนี้ ก็เพราะว่าเมื่อเราดูที่ชื่อสามัญทางยาให้ดี ๆ นะครับ มันจะมีชื่อยา แล้วก็เว้นวรรค ตามด้วยชื่อเกลือ ยกตัวอย่างเช่น diclofenac sodium คำว่า diclofenac เป็นชื่อตัวยา แล้วก็เว้นวรรค ก่อนตามด้วยคำว่า sodiumไอคำว่า sodium นี้แหล่ะที่เป็นการบ่งบอกว่ายานี้อยู่ในรูปเกลือ sodium  ดังนั้นชื่อสามัญของยาในตัวอย่างนี้ คือ diclofenac ในรูปเกลือ  sodium นั้นเอง​ ที่เราควรใสใจ ให้ความสนใจในเรื่องรูปเกลือของยา ก็เพราะว่า ยาในรูปเกลือที่ต่างชนิดกันออกไป จะให้ผลที่ต่างกันได้ จากตัวอย่างที่เป็นยาdiclofenac sodium  มีผลิตภัณฑ์ยาอีกยี่ห้อหนึ่งครับ เค้ามีตัวยาเดียวกัน คือ diclofenac แต่รูปเกลือของยามันต่างกัน โดยผลิตภัณฑ์นี้มีตัวยาในรูปเกลือ potassium ครับ สรุปก็คือ ผลิตภัณฑ์นี้มีชื่อสามัญทางยาว่า diclofenac potassium ซึ่งความแตกต่างของทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์นี้ คือเรื่องของการดูดซึมยาเข้าสู่ร่างกายครับ โดยพบว่าdiclofenac ในรูปเกลือ  potassium จะดูดซึมยาเข้าสู่ร่างกายได้เร็วกว่า diclofenac ในรูปเกลือ  sodium […]