สูงวัยแข็งแรงได้ด้วยการออกกำลังกาย อย่างไรจึงจะเหมาะสม

สูงวัยแข็งแรงได้ด้วยการออกกำลังกาย อย่างไรจึงจะเหมาะสม

ออกกำลังกายอย่างไรดี จึงจะเหมาะสม หลักการทั่วไปได้แก่ 1.ควรออกกำลังกายอย่างช้าๆ ควรมีช่วงพักในการออกกำลังกายบ้าง2.ไม่ควรออกกำลังกายที่หนักเกินไป3.จะหยุดพักเมื่อเหนื่อย ในรายที่ไม่ค่อยแข็งแรงดีอาจหยุดพัก หรือลดความเร็วจนหายเหนื่อยจึงเริ่มใหม่4.ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ5.จังหวะการออกกำลังกายไม่ควรเปลี่ยนแปลงกะทันหัน6.ถ้าต้องการทำเป็นหมู่คณะ ควรอยู่ในวัยเดียวกัน ข้อควรระวังสำหรับผู้สูงอายุในระหว่างออกกำลังกาย สำหรับผู้สูงอายุข้อควรระวังที่จะต้องหยุดการออกกำลังกายได้แก่ 1.เวียนศีรษะ ตามัว หูตึง กว่าปกติ2.หายใจหอบ หายใจไม่ทัน3.ลมออกหู4.ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ คือ ประมาณ 120-130 ครั้ง/นาที ข้อห้ามในการออกกำลังกายผู้สูงอายุ 1.ไม่สบาย2.หลังจากฟื้นไข้มาใหม่ๆ3.ในสถานที่ร้อนจัด อบอ้าว4.หลังจากทานอาหารใหม่ๆ การบริหารร่างกายในผู้สูงอายุท่านอน 1.นอนหงายยกแขนขึ้น-ลง เหนือศีรษะและกางออกด้านข้าง2.นอนหงาย งอแขนแตะไหล่ เหยียดแขนออก3.มือขวายกแตะไหล่ซ้ายเหยียดศอกขึ้นตรงๆ และลง สลับข้างทำแบบเดียวกัน4.กระดกข้อมือขึ้น-ลง และกำ-แบมือเต็มที่5.นอนหงายชันเข่า แขนวางข้างตัว หายใจเข้าเต็มที่ท้องป่อง หายใจออกช้าๆท้องแฟบ เป็นการบริหารปอด6.นอนหงายชันเข่า 2 ข้าง เหยียดเข่าซ้ายตรง และงอ เข่าเข้ามาอย่างเดิม เหยียดเข่าขวาตรง และงอเข่าเข้ามาอย่างเดิมทำสลับซ้าย-ขวา7.นอนหงายชันเข่า 2 ข้าง เหยียดเข่าขวายกขาขึ้นตรงๆ กลับมาในท่าเดิม เปลี่ยนเหยียดเข่าซ้ายยกขาตรงสลับกัน8.นอนหงายกางขาออกด้านข้าง สลับซ้าย-ขวา9.กระดกเท้าขึ้น-ลง10.หมุนเท้าเข้าด้านใน หมุนออกด้านนอก ท่านั่ง 1.ก้มศีรษะจรดคาง แล้วเงยหน้าขึ้นช้าๆ2.เอียงคอมาทางซ้าย ขวา และหมุนศีรษะไปทางซ้าย ขวา โดยไม่ต้องก้มหน้า3.นั่งตัวตรง […]