ทำความรู้จักโรคไขมันในเลือดสูง

ทำความรู้จักโรคไขมันในเลือดสูง

โรคไขมันในเลือดสูง ถึงแม้จะพบได้บ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ แต่สามารถควบคุมปริมาณไขมันในเลือดได้โดยการเลือกรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยเพิ่มระดับไขมันชนิดดี สามารถช่วยให้ผู้สูงวัยห่างไกลจากโรคนี้ได้