ข้อควรระวัง! อันตรายจาก “แสงสีฟ้า”

อันตรายจากแสงสีฟ้า

“แสงสีฟ้า” เป็นแสงปกติที่เราใช้ในการมองเห็นทั่วๆ ไป เป็นแสงที่มีอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรทัศน์ เมื่อเราจ้องหรือเล่นอุปกรณ์เหล่านี้เป็นเวลานานๆ จะส่งผลทำลายกระจกตาหรือจอประสาทตาได้มากกว่าแสงอื่นๆ