รู้หรือไม่? ชื่อสามัญกับชื่อการค้าของยา ต่างกันอย่างไร

ถ้าคนมีชื่อเล่นกับชื่อจริง ยาก็คงมีชื่อเล่นกับชื่อจริงด้วยเหมือนกันนะครับ (ลองคิดตามดูนะครับ) ถ้าสมมติว่ามีคนหนึ่งชื่อจริงว่า “สรพงศ์” ในประเทศนี้คงมีคนชื่อ“สรพงศ์” อาจจะหลายพัน หรือ หลายหมื่นคน เราคงแยกแยะเค้าไม่ออก ถ้าเรารู้จักแค่ชื่อจริง……แต่มีสิ่งครับที่เราสามารถแยกแยะนายสรพงศ์นี้ออกได้ครับ นั้นก็คือ การรู้จักชื่อเล่น เช่น “เอก สรพงศ์”, “พงศ์ สรพงศ์”, “ปู สรพงศ์”ฯลฯ ถ้าเราลองมาเปรียบเทียบกับยาดูนะครับ ชื่อจริงของคน ก็คือ ชื่อสามัญทางยา หรือ ชื่อยาสามัญ หรือ Generic name) ชื่อยาสามัญ ตามความหมาย เป็นชื่อสากลของสารที่ออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์ยานั้น ๆ ครับ เป็นชื่อที่ทางองค์การอนามัยโลกกำหนดขึ้น ไม่ใช่ว่าอยู่ดี ๆ คิดจะตั้งชื่ออะไรมาเรียกก็ได้นะครับ ชื่อสามัญทางยาจะเป็นชื่อมาตรฐานครับ นั้นหมายความว่า ถ้าเรียกชื่อยาด้วยชื่อนี้คนจะเข้าใจตรงกันครับว่าคือยาอะไร​ ส่วนชื่อเล่นของคน ก็คงเปรียบได้กับ ชื่อทางการค้าของยา เป็นชื่อที่ทางบริษัทที่ผลิตสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ กำหนดขึ้นมาเอง หมายความว่า ถ้าเราไปบอกคนอื่นว่า เราใช้ยา AAA(สมมติขึ้น) เค้าก็จะงงว่านี้คือยาอะไร ? เพราะไอชื่อยาAAA […]