หลากเรื่องต้องรู้ เกี่ยวกับชุดตรวจโควิดแบบใช้เองที่บ้าน

ชุดตรวจโควิด หรือ antigen test kid (ATK)

ชุดตรวจโควิด หรือ antigen test kid (ATK) บางคนอาจจะเรียกว่า Rapid test เพราะว่าวิธีนี้จะรู้ผลได้ใน 10-30 นาที ในชุดตรวจ 1 ชุด จะประกอบไปด้วย ตลับตรวจสอบ ก้านสำลีที่ใช้ swap หลอดพลาสติกที่ใช้ใส่ตัวอย่างที่ swap และจุกที่ใช้ปิดหลอดพลาสติกเพื่อทำให้หลอดพลาสติกนี้กลายเป็นหลอดหยดยาและสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้อีกอย่าง คือ น้ำยาที่ใช้ตรวจ