ต้อหิน มหันตภัยเงียบ

ทุกๆ 100 คน จะพบคนที่เป็นโรคต้อหิน 1 คน ซึ่งนับเป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว แต่ถึงคุณจะโชคไม่ดีถูกรวมอยู่ในจำนวนผู้ป่วยนั่นด้วยก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเป็นผู้พ่ายแพ้ ตรงกันข้ามผู้ป่วยที่เป็นโรคต้อหินที่รู้จักปฏิบัติตัวให้ถูกต้องก็แทบไม่ต่างอะไรกับคนปกติ ถ้าคุณยังไม่เคยตรวจสุขภาพ และยังไม่มีหมอที่ไหนบอกว่าคุณเป็นต้อหิน นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่เป็นและไม่มีความเสี่ยง มาทำความรู้จักโรคนี้กันให้กระจ่าง แล้วคุณจะรู้ว่าต้อหินไม่จำเป็นที่จะต้องจบที่ “ตาบอด”เสมอไป​ วันนี้ อาวุโส โซไซตี้ มีข้อมูลที่น่าสนใจเรื่องต้อหิน จากโรงพยาบาลรัตนิน มาฝากค่ะ  ต้อหินคืออะไร ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า โรคต้อหิน เป็นต้อชนิดเดียวที่ไม่มีรูปร่างให้เห็นหรือมีหินเกิดขึ้นภายในดวงตา ซึ่งนายแพทย์ ชัยวัฒน์ ทีฆเสนีย์ จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคต้อหิน โรงพยาบาลจักษุรัตนิน อธิบายว่ามันคือภาวะที่ความดันภายในลูกตาสูง (มากกว่า 21 มิลลิเมตรปรอท) จนเกิดการกดทับเส้นประสาทตาซึ่งทำหน้าที่รับภาพไปแปลผลในสมอง เมื่อเส้นประสาทตาถูกทำลายจะทำให้ลานสายตาค่อยๆแคบลงและเมื่อเป็นมากขึ้นก็จะส่งผลให้สูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรหรือตาบอดในที่สุด ต้อหินโดยทั่วไปมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ 1. ต้อหินมุมปิด :โรคจะมีอาการเกิดขึ้นแบบเฉียบพลัน ทำให้ผู้ป่วยปวดตา ตามัว ตาแดง และอาจมีคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย ต้อหินชนิดนี้มีโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดได้ หากถึงมือแพทย์เร็ว 2. ต้อหินมุมเปิด:เป็นต้อหินชนิดที่เส้นประสาทตาค่อยๆ เสียไป โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่รู้ตัว การดำเนินของโรคเป็นไปอย่างช้าโดย อาจใช้เวลานานหลายปีกว่าจะตาบอด […]