อาหารน่ารู้ นวัตกรรมอาหารของผู้สูงอายุ มีอะไรบ้าง

นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้สูงอายุ

“ทานไม่ค่อยลง ไม่อร่อยเหมือนก่อน” เสียงบ่นจากรุ่นใหญ่จำนวนไม่น้อย ที่อยู่ในภาวะเบื่ออาหาร ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากความเสื่อมของร่ายกาย ตั้งแต่การบดเคี้ยวหรือการย่อย ปัญหาการกลืนอาหารลำบาก ทำให้ไม่อยากทานอาหารจนมีภาวะขาดโภชนาการที่ดี รวมถึงรุ่นใหญ่ที่มีโรคประจำตัว ต้องควบคุมการรับประทานอาหาร อย่างไรก็ตาม ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทำให้ปัจจุบันมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมอาหารสำหรับผู้สูงอายุเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุ