สูงวัย นอนอย่างไร ถึงจะดี

การนอนไม่หลับในผู้สูงอายุ

“การนอน” ถือเป็นพฤติกรรมปกติที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามกลไกธรรมชาติของร่างกายที่ถูกสร้างขึ้นมาอัตโนมัติ โดยปกติแล้วคนเรามักตื่นนอนตอนกลางวันเพื่อทำงานและภารกิจต่างๆ แล้วจึงนอนหลับในตอนกลางคืนเพื่อพักผ่อนฟื้นฟูร่างกายที่เหนื่อยล้ามาตลอดวัน จากนั้นก็จะตื่นนอนขึ้นมาอีกครั้งตอนเช้าของวันใหม่ วนไปเป็นวงกลมตามวงจรของนาฬิกาชีวิต