รู้ไว้ใช่ว่า เมื่อรู้สึกปวดเมื่อยควรทำอย่างไร

รู้ไว้ใช่ว่าเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยควรทำอย่างไร

อาการปวดเป็นอาการที่พบได้บ่อย อาการนี้ก็ไม่ได้เป็นอาการที่เฉพาะเจาะจงแต่อย่างไร หมายความว่า แค่ไปบอกประวัติว่าปวดตรงนั้นตรงนี้แล้วจะจบ มันยังต้องบอกรายละเอียดมากกว่านี้ เช่น ลักษณะการปวด เวลาที่ปวด ฯลฯ ตัวอย่างลักษณะการปวด เช่น ปวดตุ๊บๆ ปวดตื้อๆ ปวดจี๊ด ปวดเหมือนถูกแทง ปวดแปลบ ปวดเกร็ง ปวดแสบปวดร้อน ปวดหนักๆ ปวดเหมือนแตกเป็นเสี่ยง ฯลฯ ซึ่งลักษณะการปวดที่แตกต่างกันนี้มันจะช่วยในการสืบหาว่าอาการปวดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับระบบใด