ไม่รู้ไม่ได้ สำลักอาหาร อันตรายที่รุ่นใหญ่ต้องระวัง

สำลักอาหาร อันตรายที่รุ่นใหญ่ควรระวัง

เมื่อคนอายุมากขึ้น ก็มีโรคประจำตัว เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคความจำเสื่อม โรคพาร์กินสัน โรคของเส้นประสาท โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง การทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อที่ควบคุมการกลืนเริ่มผิดพลาด เกิดการสำลักง่าย