จริงหรือไม่? ยิ่งถอนผมหงอก ผมหงอกจะยิ่งขึ้น

ยิ่งถอนผมหงอก ผมหงอกยิ่งเพิ่มขึ้น

วัยที่รากผมไม่สร้างเม็ดสีออกมาหรือวัยที่มีผมหงอกก็จะเป็นวัยสูงอายุ มีงานวิจัยหนึ่งระบุว่าคนเอเซียจะเริ่มมีผมหงอกหรือผมขาวตั้งแต่อายุปลาย 30 ปี ส่วนฝรั่งหรือชาวตะวันตกจะพบเส้นผมเริ่มขาวตั้งแต่อายุ 35 ปี แต่ชาวอัฟริกัน-อเมริกันจะพบเส้นผมขาวได้ช้ากว่าชนชาติอื่นโดยจะพบเมื่ออายุประมาณ 45 ปีขึ้นไป