รู้ไว้ใช่ว่า.. ผู้ปวยเบาหวาน ควรเสริมวิตามินบี 12

มียารักษาโรคเบาหวานตัวหนึ่งที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานเกือบทุกคนจะต้องใช้กัน ไม่ว่าจะเป็นการรักษาโรคเบาหวานในขั้นตอนที่ไม่รุนแรง  หรือขั้นตอนที่โรคเบาหวานรุดหน้าไปแล้วจนมีการใช้ยาหลายชนิดมากขึ้น แต่ก็ยังคงมีการใช้ยาชนิดหนึ่งอยู่ดี ยานั้นคือยา metformin​ อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าโรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรัง ดังนั้นผู้ป่วยจะต้องใช้ยาไปอีกนาน นั้นหมายความว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานเกือบทุกคนจะต้องใช้ยา metformin ติดต่อกันเป็นเวลานานนั้นเอง มีการศึกษาหนึ่งครับ เค้าทำการเปรียบเทียบกลุ่มคนที่ได้รับยา metformin กับกลุ่มคนที่ได้รับยาหลอก (ยาหลอก คือ ยาที่เป็นเพียงเม็ดแป้งป่าว ๆ เป็นยาที่ไม่มีตัวยาสำคัญอะไร ใช้ในการทดลองเพื่อเปรียบเทียบกับยาที่เราสนใจ)จากการศึกษานี้ พบว่ากลุ่มคนที่ได้รับยา metformin (เป็นเวลานาน) จะมีระดับวิตามินบี 12 ลดลงมากกว่ากลุ่มที่ได้รับยา ทางการศึกษามีคำแนะนำให้ทดสอบระดับวิตามินบี 12 ในคนที่ใช้ยา metformin เลยครับ วิตามินบี12 หรือ cobalamin เป็นวิตามินที่ละลายน้ำ สามารถพบได้ใน เนื้อสัตว์ ไข่ นม พูดง่าย ๆ ว่าพวกคนกินเนื้อจะมีโอกาสได้รับวิตามินบี 12 มากกว่า พวกคนที่เป็นมังสวิรัติ ซึ่งในวันหนึ่งร่างกายต้องการวิตามินบี 12 ในปริมาณเพียงเล็กน้อยนะครับ ดังนั้นคนที่จะมีภาวะขาดวิตามินบี 12 จึงพบได้น้อยมาก แต่ถึงอย่างไร วิตามินบี 12 ก็มีหน้าที่สำคัญอยู่นะครับ คือ ใช้ในการสร้างเม็ดเลือด และระบบประสาท การขาดวิตามินบี 12 ไป มันก็จะส่งผลต่อการเกิดโรคโลหิตจาง และอาการทางระบบประสาทได้ […]