รู้ไว้ใช่ว่า อาการแบบไหน เรียกว่าโรคพาร์กินสัน

อาการแบบไหน เรียกว่า โรคพาร์กินสัน

อาวุโส โซไซตี้ จึงนำความรู้เกี่ยวกับโรคนี้ มาบอกเล่ากับเพื่อนทุกท่าน สังเกตอาการของตัวเอง เพื่อเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพ ไม่ให้เกิดโรคนี้กันค่ะ