ยาเบาหวานรุ่นใหม่ลดเสี่ยงน้ำตาลต่ำและไม่อ้วน

ยาเบาหวานรุ่นใหม่ลดเสี่ยงน้ำตาลต่ำและไม่อ้วน

ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้ความชุกของโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในเขตเมือง คือ ความอ้วนและน้ำหนักตัวเกิน ผู้หญิงไทยมีภาวะอ้วนมากเป็นอันดับ 2 ในเอเชียรองจากมาเลเซีย มีสาเหตุจากการกินอาหารไม่ถูกสุขภาวะ และขาดการออกกำลังกาย