ผู้สูงวัย ควรทานอาหารประเภทไหน ถึงจะดี

ผู้สูงวัยทานอย่างไรดี

อาหารคือส่วนหนึ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของเรา เป็นแหล่งพลังงานและสารอาหารในการเจริญเติบโต มีผลกับสุขภาพขึ้นกับพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม สารอาหารที่ดีช่วยเสริมสร้างให้มีสุขภาพที่ดีหรือชะลอโรคที่เป็นอยู่ได้และหลีกเลี่ยงการสะสมสารพิษที่ทำให้เกิดโรคภัยในอนาคตได้