ผู้สูงอายุเป็นโรคซึมเศร้าต้องทานยาอะไรดี

ปัจจุบันพบว่าผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีโอกาสเกิดโรคซึมเศร้าได้มากกว่าวัยอื่นๆ ซึ่งเกิดได้จากหลายๆ สาเหตุ เช่น มีการเปลี่ยนแปลงของสารสื่อประสาทในสมอง ภาวะเจ็บป่วยทางร่างกาย การรับประทานยาหลายชนิดที่อาจส่งผลกับภาวะอารมณ์ได้ การสูญเสียต่างๆ ไม่ว่าจะสูญเสียคนรัก หรือการออกจากงานที่เคยทำ โดยอาการของโรคซึมเศร้าที่คนรอบข้างหรือผู้สูงอายุเองก็สามารถสังเกตตัวเองได้ในเบื้องต้น คือ รู้สึกเบื่อหน่าย เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ อ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรง และอาจจะมีความคิดอยากฆ่าตัวตาย หรือรู้สึกไร้ค่า   หากพบว่าตนเองหรือคนรอบข้างมีอาการดังที่กล่าวมาข้างต้นควรปฏิบัติตัวเพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรคซึมเศร้าในอนาคตได้ดังนี้คือ 1. หลีกเลี่ยงการอยู่คนเดียว ออกไปพบปะหรือพูดคุยกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน 2. หางานอดิเรกทำ เช่น การออกกำลังกาย ปลูกต้นไม้ เป็นต้น​ 3. ไปพบแพทย์เพื่อขอคำแนะนำ โดยแพทย์จะทำการประเมินสภาวะทางอารมณ์ ซึ่งในบางคนอาจจะได้รับการรักษาด้วยยาหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องปรับความเข้าใจก่อนว่าการไปพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องผิดปกติไม่ต้องอาย และโรคซึมเศร้าเป็นความเจ็บป่วยชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถรักษาให้หายได้ การเลือกใช้ยาต้านโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุต้องประเมินปัจจัยหลายอย่าง โดยทั่วไปเกณฑ์การวินิจฉัยโรคซึมเศร้าจะอ้างอิงจากเกณฑ์ที่ชื่อว่า DSM IV TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision) ซึ่งจะประกอบด้วย 9 ข้อคือ […]