อาการและการรักษา สตรีวัยหมดประจำเดือน

อาการและการรักษา สตรีวัยหมดประจำเดือน

ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน คือ ผู้หญิงวัยที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลง จริง ๆ แล้วในผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ฮอร์โมนเอสโตรเจนก็จะลดลงเรื่อย ๆ อยู่แล้ว และจะมีอาการใกล้เคียงกับผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนด้วย แต่ความรุนแรงนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนมันลดลงมาก-น้อย เพียงใด เค้าเรียกระยะนี้ว่า ระยะก่อนหมดประจำเดือน