ลูกหลานต้องเข้าใจ เมื่อผู้ใหญ่เป็นอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่มีการเสื่อมขอเซลล์สมอง สาเหตุที่อยู่ดี ๆ เรามาเป็นโรคนี้ได้ เค้าก็ยังไม่ได้ฟันธงออกมานะครับ บางคนอาจจะนึกว่า “พันธุกรรมหรือป่าว?” มีคำตอบว่า “ไม่ใช่” การพบผู้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ที่เกิดในครอบครัวเดียวกันมันก็มี แต่พบน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นแบบที่ไม่ทราบสาเหตุและไม่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์ ปัจจุบันมีการศึกษาที่เชื่อว่าอายุที่มากขึ้นเป็นปัจจัยที่ได้รับการยืนยันมากที่สุด สิ่งที่เราควรทำความเข้าใจกับโรคอัลไซเมอร์ คือ โรคนี้ยังไม่สามรถรักษาให้หายขาดได้ การใช้ยาเป็นเพียงการประคับประคองอาการและชะลอความรุนแรงหรือการดำเนินของโรค โรคอัลไซเมอร์จะสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระยะ 1. ระยะแรก หรือ mild เป็นระยะที่เริ่มๆ คือ ผู้ป่วยจะมีอาการขี้ลืมโดยเฉพาะความจำระยะสั้น แบบ “เอ๊ะ! เราปิดน้ำรึยังนะ (ทั้ง ๆ ที่เพิ่งออกมาจากห้องน้ำ)” และสูญเสียสมาธิ ในระยะนี้นะครับ อาจจะวินิจฉัยยากหน่อยว่าเป็นระยะของโรคหรือเป็นลักษณะของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยคงต้องคอยหมั่นสังเกตตัวเองดู เมื่อโรคดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ มันจะเข้าสู่ระยะที่สอง 2. ระยะที่สอง หรือ moderate ในระยะนี้ผู้ป่วยจะเริ่มมีปัญหาเรื่องวัน เวลา และสถานที่แล้ว อย่างเช่น จำทางกลับบ้านไม่ถูก ฯลฯ จำชื่อญาติสนิทไม่ได้ พูดง่ายๆ ว่า ลืมชื่อญาติที่สนิทนั้นแหละ เริ่มหลง […]