ด้วยยินดี จะมีเพื่อน ในวัยเก่า

โดย พล.ต.วรชัย วัณณะสุต ด้วยยินดี จะมีเพื่อน ในวัยเก่า คงมีเรื่อง มากมาย ให้คลายเหงา เรื่องย้อนเล่า คนรุ่นเก่า เข้าใจกัน        ขอฝากตัว เป็นน้องใหม่ ในลายน์นี้ เป็นน้องพี่ เพื่อนพ้องสมานฉันท์ จะส่งกลอน มาอ้อน  ทุกทุกวัน ไว้ป้องกัน อัลไซเมอร์ กันนะเกลอ