สายตายาวตามวัย แก้ไขได้

สายตายาวตามวัย แก้ไขได้

รุ่นใหญ่อย่างเรา ๆ มักมีปัญหาสุขภาพดวงตาที่เสื่อมลง หนึ่งในนั้นคือภาวะสายตายาว เป็นภาวะสายตาผิดปกติที่พบบ่อยที่สุดในกลุ่มผู้สูงอายุ ถึงแม้จะไม่ได้เป็นอันตรายร้ายแรง แต่มักสร้างความรำคาญและไม่สบายตา เมื่อต้องใช้สายตาระยะใกล้ เช่น การอ่านหนังสือ ใช้งานโทรศัพท์ รุ่นใหญ่บางคนอาจรู้สึกปวดตาหรือปวดหัวได้ เนื่องจากการต้องพยายามเพ่งเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน