ภาวะเลือดมียูริกสูง อาจไม่ใช่โรคเกาซ์ เสมอไป

ภาวะเลือดมียูริกสูง อาจไม่ใช่โรคเกาซ์ เสมอไป

ภาวะ hyperuricemia เป็นภาวะที่ในเลือดมีปริมาณของกรดยูริกสูง ถ้าในเลือดมีปริมาณของกรดยูริกสูงเกินจุด ๆ หนึ่งมันจะตกผลึกสะสมตามข้อและตามเนื้อเยื่อต่าง ๆ ทั่วร่างกาย ส่งผลกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันทำให้เกิดการอักเสบขึ้นมา (อาการอักเสบประกอบไปด้วย อาการ ปวด บวม แดง ร้อน)