ทานยาอย่างไร ให้ปลอดภัยและปลอดโรค

ยาก่อนอาหาร

สำหรับผู้สูงอายุท่านใดที่กังวลว่าจะลืมทานยา อาจจะให้ลูกหลานและคนใกล้ชิดคอยเตือนหรือใช้การตั้งเตือนในมือถือ หรืออาจจะใช้วิธีเขียนโน้ตไว้บนกระดาษ ติดไว้ตามตำแหน่งที่สังเกตเห็นได้ง่ายๆ ทั้งนี้ผู้สูงอายุควรให้ความใส่ใจ ศึกษาวิธีการใช้ยาโดยการอ่านฉลากและคำแนะนำอย่างละเอียด รวมถึงตรวจดูวันผลิตและหมดอายุ รับประทานยาให้ตรงเวลาเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพ และเพื่อความปลอดภัยของตัวผู้สูงอายุนะคะ