ยาทานวดบรรเทาปวด จะเลือกใช้แบบไหนดี

ยาทานวดบรรเทาปวด จะเลือกใช้แบบไหนดี

ตรร้อน คือยาทานวดบรรเทาปวดที่มีสารสำคัญ 3 ชนิด คือ เมทธิลซาลิไซเลท(Methylsalicylate) เมนทอล(Menthol) และยูจีนอล(Eugenol) ซึ่งเมทธิลซาลิไซเลทเป็นสาระสำคัญหลักเวลาถูกกับผิวจะออกฤทธิ์ต้านการอักเสบ ทำให้เส้นเลือดบริเวณนั้นขยายตัว เลือดจะไหลเวียนดีขึ้น เวลาทานวดแล้วจะทำให้ผิวบริเวณนั้นรู้สึกร้อนๆ จึงบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้