สิ่งที่ควรรู้ถ้าต้องใช้ยาลดกรดไปอีกนาน

ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร หรือที่บางคนเรียกว่ายาโรคกระเพาะกันนั้น ยากลุ่มที่มีการใช้มาก คือ ยากลุ่ม Proton Pump Inhibitors หรือใช้ชื่อย่อง่าย ๆว่า ยากลุ่ม PPIs ปกติเวลาที่มีการหลั่งกรดได้นั้นจะต้องอาศัยกระบวนการหนึ่งเพื่อไปกระตุ้นให้เซลล์ที่ทำหน้าที่หลั่งกรดทำงานก่อน ยากลุ่มนี้ก็จะไปยับยั้งกระบวนการดังกล่าวครับ เซลล์ที่ทำหน้าที่หลั่งกรดจึงไม่ถูกกระตุ้นครับ กรดจึงถูกหลั่งออกมาน้อยลง…..เผอิญว่ากระบวนการที่ไปกระตุ้นเซลล์ที่ทำหน้าที่ในการหลั่งกรดนั้น มันต้องใช้โปรตอน (Proton) ปั๊มเข้าไปในเซลล์ที่หลั่งกรดก่อน เค้าจึงเรียกยากลุ่มนี้ว่า “ยากลุ่ม Proton Pump Inhibitors” หรือ “ยากลุ่ม PPIs” เนื่องจากว่ายากลุ่มนี้สามรถช่วยลดกรดที่จะไประคายเคืองทางเดินอาหารได้ จึงมีการใช้ยากลุ่มนี้เพื่อป้องกันระคายเคืองทางเดินอาหารจากยาแก้อักเสบ หรือที่เค้าเรียกกันว่า ยากลุ่ม NSIDs ครับ จึงมีบางคนสับสนว่า “ตัวเองแค่กล้ามเนื้ออักเสบ ไม่ได้เป็นโรคกระเพาะซะหน่อย ทำไมต้องได้ยาโรคกระเพาะด้วย” ยากลุ่มนี้มีประสิทธิภาพในการลดกรดสูงครับ เป็นยากลุ่มแรก ๆ ที่นึกถึง (หากต้องการใช้ยาเพื่อลดกรด) พบว่า มีการสั่งใช้ยากลุ่ม PPIs ในผู้ป่วยจำนวนมากแล้วมักก็เป็นการใช้ยาในระยะยาวด้วย จึงมีการทบทวนข้อมูลด้านความปลอดภัยของการใช้ยาในระยะยาว ผลของการใช้ยากลุ่ม PPIs ในระยะยาวจะมีผลต่อระบบต่าง ๆ เช่น ผลต่อระบบทางเดินอาหาร ผลต่อไต ผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด […]