3 โรคเสี่ยง เลี่ยงได้ด้วยวัคซีน

3 โรคเสี่ยง เลี่ยงได้ด้วยวัคซีน

ใครว่าการฉีดวัคซีนเป็นเรื่องของเด็ก เพราะรุ่นใหญ่อย่างเรา ๆ ก็ต้องรับวัคซีนเช่นกัน เพื่อเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากเมื่ออายุเพิ่มขึ้นภูมิคุ้มกันก็จะลดลง เป็นปัจจัยเสี่ยงให้ป่วยเป็นโรคติดเชื้อได้มากขึ้น​ วันนี้ เรามีข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับการรับวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุมาฝากกันค่ะ​ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิดเชื้อตาย ไข้หวัดใหญ่ (อินฟลูเอนซา) เกิดจากเชื้อไวรัส พบได้ทุกเพศทุกวัย แต่หากเกิดในผู้สูงอายุจะมีภาวะแทกซ้อนจากการติดเชื้อสูง และมีอัตราเสี่ยงทำให้เสียชีวิตสูงอีกด้วย ดังนั้นผู้สูงอายุควร ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของโรค  ซึ่งโรคดังกล่าวพบได้บ่อยในฤดูฝน ดังนั้นการรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ควรฉีดในช่วงก่อนมีการระบาดในแต่ละปี​ โดยวัคซีนดังกล่าว ผลิตจากเชื้อตาย 3 สายพันธุ์ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก ได้แก่ Influenza A(H1N1), Influenza A(H3N2) และ Influenza B​ วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อนิวโมคอคคัส (S.pneumoniae)  หากปล่อยให้ลุกลามอาจทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงคือ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคตับแข็ง อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 2 ชนิด โดยเริ่มฉีดชนิดคอนจูเกต 13 สายพันธุ์ […]