ผู้สูงอายุใน กทม. เตรียมตัว หมอพร้อมขยับฉีดวัคซีนเร็วขึ้น 1 เดือน

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เพจเฟซบุ๊ก หมอพร้อม ได้แจ้งข้อมูลไว้ดังนี้ว่า ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ จึงจำเป็นต้องเร่งฉีดวัคซีนโควิด ในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ให้เร็วขึ้นเพื่อป้องกันการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต ทั้งนี้ จะมีการเลื่อนนัดผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่จองคิวฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมในเดือนสิงหาคม 2564 ให้ได้รับการฉีดวัคซีนเร็วขึ้น เป็นเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อ โดยจะมีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์เพื่อยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง ส่วนผู้ที่นัดหมายฉีดวัคซีนในเดือนกรกฎาคม 2564 สามารถเข้ารับวัคซีนที่โรงพยาบาลตามนัดหมายเดิม ผู้ที่จองคิวฉีดวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพฯ ในเดือนสิงหาคม 2564 หากยังไม่ได้รับการประสาน กรุณาแจ้งข้อมูลผ่าน Google Forms > QR-Code ตามภาพ หรือ คลิกที่ https://forms.gle/649P1ddWKA9p9VaN9 จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านให้ไว้เพื่อนัดหมายฉีดวัคซีน

รู้หรือไม่ วัคซีนอะไรบ้าง ที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ

ปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้ว แม้แต่กระทั่งประเทศไทยเองก็ให้ความสนใจในการป้องกันโรคโดยการฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยได้สูง จากคำแนะนำในการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (Recommended Adult and Elderly Immunization Schedule)ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ปี 2557 ได้แนะนำวัคซีนที่ผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ควรฉีดอยู่ 4 ชนิด ดังนี้ 1.วัคซีนโรคบาดทะยัก(T) โรคคอตีบ (d) โรคไอกรน(acellular pertusss vaccine, ap) วัคซีนโรคบาดทะยัก(T) แนะนำให้ฉีดทุก 10 ปีครับ เพราะพบว่าภูมิคุ้มกันจะลดลงในช่วง 15-30 ปี ส่วนโรคคอตีบ (d) ก็เหมือนกับโรคบาดทะยัก(T) ครับ ทางเวชปฏิบัติแนะนำให้ฉีดวัคซีนโรคคอตีบ (d) ทุก 10 ปีเช่นกันและนอกจากนี้นะครับ ยังพบการระบาดของโรคไอกรนในประเทศที่มีการใช้วัคซีนป้องกันตั้งแต่ในเด็กด้วยนะครับ คาดว่าน่าจะเกิดจากภูมิคุ้มกันโรคที่ลดลง จึงแนะนำให้ฉีดวัคซีนโรคไอกรน(ap) เพื่อกระตุ้นภูมิครับ ดังนั้น พิจารณาให้วัคซีนรวม Tdap ในผู้สูงอายุ 2.วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตาย(Inactive Influenza Vaccine) โรคไข้หวัดใหญ่พบได้ทุกวัยนะครับ แต่พบว่าผู้สูงอายุมีอัตราการตายสูง […]