เตรียมตัวก่อนสุขใจกว่า ยิ้มรับวาระสุดท้ายของชีวิต

ยิ้มรับ วาระสุดท้ายของชีวิต

“เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป” เป็นสัจธรรมอันแท้จริงที่ทุกคนต้องเผชิญ โดยเฉพาะวัยไม้ใกล้ฝั่งอย่างเรา ๆ วันคืนที่ล่วงเลยก็เปรียบได้ดั่งการนับถอยหลังสู่ปลายทางแห่งชีวิต การจากลาถึงแม้จะเป็นเรื่องน่าเศร้าใจ ทำให้คนส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงที่จะพูดถึง แต่ในทางกลับกันหากรุ่นใหญ่เตรียมพร้อมจิตใจและยอมรับความจริงก็จะทำให้ใช้ชีวิตช่วงที่เหลือได้อย่างมีความสุข