จริงหรือที่เค้าบอกว่า วิตามินซีช่วยป้องกันโรคหวัดได้

วิตามินซีป้องกันหวัดได้จริงหรือไม่

ปริมาณวิตามินซีที่แนะนำให้รับประทานเพื่อลดความรุนแรงและระยะเวลาในการเป็นหวัดคือ 1-3 กรัมต่อวัน เราควรจะรับประทานวิตามินซีเป็นประจำทุกวันก่อนเป็นโรคหวัด เพราะหากเป็นโรคหวัดแล้วค่อยมาเริ่มรับประทานวิตามินซี จะไม่สามารถช่วยลดความรุนแรงหรือระยะเวลาในการเป็นหวัดได้